29 April 2017

《一帶一路 · 與我何干》校際比賽獲奬

公民教育委員會與歷史科合作,提名學生參加《一帶一路‧與我何干》中學校際綜合能力比賽。活動由香港專業及資深行政人員協會、一帶一路國際發展聯盟及新界社團聯會合辦,目的是鼓勵中學生關心社會事務,了解「一帶一路」為不同地區帶來的機遇。是次活動有超過20間中學參與,參賽者於四月二十九日上午出席專題講座,下午以手機進行網上答題比賽。本校三位同學 (中五乙班陳嘉蔚、陳穎欣、劉德怡) 積極參與,表現出色,分別在通識範疇及何干範疇獲得答題傑出奬。                                                              

Back