28 February 2017

走出課室 全方位學習中國歷史

本校14位中二級同學參加「歷史文化學堂」廣播劇比賽,兩個參賽作品 ─「東漢奇遇記」及「大漠鐵騎」成功入選,並分別於3月21及28日在新城電台廣播。是次活動機會難得,學生通過搜集歷史資料,撰寫劇本,參加廣播劇培訓工作坊,進行電台錄音,接受訪問等,得到嶄新的學習經歷,生動地體驗學習中國歷史的樂趣。                                         

收聽廣播劇                         

Back